Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti – Ugovor sklopljen na daljinu.
Kupac
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internet trgovini ''logivert.ba.''
Nemogućnost sklapanja ugovora
Sukladno Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Prodavatelj/Pružatelj usluga
Prodavatelj/Pružatelj usluga  je v.o. LogiVert Web Boutique, B.P. Ljubišića 2, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.
Cijene
Svi proizvodi/usluge ponuđeni u LogiVert Web Boutique Internet trgovini izraženi su cijenom u bosanskohercegovačkoj  valuti, konvertibilna marka (KM)  bez uključenog PDV-a,  jer v.o. LogiVert Web Butique nije u sustavu PDV-a.  U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe. Izražene cijene na Internet trgovini logivert.ba  vrijede za plaćanje kreditnim karticama: Maestro, American, Visa, Discover, MasterCard,, Diners, Diners na rate beksmatno (2-6 rata). Gotovinske cijene vrijede za plaćanje: općom uplatnicom / internet bankarstvom ili plaćanje pouzećem.
Naručivanje
Proizvodi/usluge se naručuju putem košarice i neopozivi su. Proizvode/usluge je moguće naručiti uz i bez obvezne egistracije. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod/uslugu zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti iz drugih razloga, ili nije moguće izvršiti naručenu uslugu, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu/uslugu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.
Fotografije i opisi
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda i usluga su opisni i ne moraju nužno biti identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda/usluga.
Jamstvo
Naručeni softverski paketi LogiVert 6 i hosting paketi u logivert.ba  internet trgovini imaju jednomjesečno jamstvo, a ovisno o proizvođaču softvera i sklopljenog Ugovora o održavanju softvera nakon prodaje,  jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list za softver isporučuje se kupcu zajedno s registracijskim ključem  softverskog proizvoda ili računom za webhosting uslugu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.
Servisni uvjeti
Proizvođač softvera garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija. Ukoliko u zakonskom propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s Prodavateljem. Popis ovlaštenih partnera za servisiranje softvera sastavni je dio jamstvenog lista koji se kupcu isporučuje uz proizvod.
Raskid ugovora
Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od sedam (7) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem na info@logivert.ba  ili preko web formulara za reklamacije. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju najkasnije u roku od 7 dana. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan. Ako se radi o softveru, registracijski ključ ne smje biti iskorištne, tj, softver ne smije biti aktiviran.  Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.
Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
- svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam radnih dana,
- u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz ovoga Zakona,
- u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.
Povrat uplaćenih sredstva kupcu
Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Isključenje prava na raskid ugovora
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru:
- o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
- o prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
- o prodaji proizvoda i usluga izrađenih na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda i usluga izrađenih isključivo za kupca ili proizvoda i usluga koji zbog svoje naravi ne mogu biti vraćeni ili su podloženi brzom propadanju,
- o prodaji računalnih programa koje je potrošač otpakirao ili softverski aktivirao i učinio upotrebljenim,
Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda ili usluga od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti ili uslugu nije moguće izvršiti  iz drugih razloga, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.
Primjedbe i prigovori
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@logivert.ba . Na sve primjedbe i prigovore v.o. LogiVert Web Boutique  odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.
Rješavanje sporova
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja
V.o. LogiVert Web Boutique zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.