Nabava

Automatizirani proces nabave:

Devis -> Narudžbe -> Prodaja -> Potvrda narudžbe -> Nabava


Unos nabavnih cijena proizvoda
Brzo i jasno odredite nabavne i prodajne cijene, te visine marže! LogiVert vam pruža predviđanje nabavnih, prodajnih i preporučenih cijena. Izvoz u Excel vam omogućuje da organizirate popise proizvoda s njihovim nabavnim cijenama.


Određivanje dobavljača za artikl
Središnje upravljanje artiklima je važno radi jasnog pregleda, standardizirane pohrane i prije svega, izbjegavanja grešaka i nesporazuma.
Osim opisa artikala, skupine artikala, nabavnih cijena i ostalih bitnih informacija, moguće je povezati određenog dobavljača s određenim artiklom. Ova veza će generirati prijedlog za nabavu koji može biti upućen dobavljaču.


Nabava za narudžbe u tijeku
Modul nabave vam omogućuje da stvorite nalog za nabavu prema vašem dobavljaču za narudžbe u tijeku pristigle od vaših kupaca.
LogiVert će prema vašem dobavljaču automatski stvoriti narudžbenicu za već prodane artikle. Iznos i nabavna cijena se automatski popunjavaju. Nadzor će biti proveden po narudžbenici, broj narudžbe poslužiti će kao referenca (šifra).


Jasno održavanje podataka o dobavljačima
Opsežne funkcionalnosti modula nabave pružaju mogućnost za izgradnju jasne i precizne baze podataka o dobavljačima. Raspolagati ćete svim podacima vezanim za dobavljače, a također možete samostalno kreirati specifične podatke vezane za nabavu. Moguće je unositi i pratiti kreditne limite i opće financijske informacije.


Prijedlog za nabavu na osnovu stanja zaliha
Za svaki artikl se nudi određivanje širokog spektra podataka. Ovi podaci su među ostalima šifra artikla, opis artikla, skupina artikla, kritične zalihe i minimalna količina narudžbe kod dobavljača. Kritične zalihe su minimalne zalihe prije upućivanja narudžbe prema vašem dobavljaču; polje naručiti po minimalno određenoj količini za nabavu. Uračunate su narudžbe u tijeku. Zahvaljujući ovim različitim parametrima, LogiVert može sačiniti prijedlog za nabavu kao popis. Sačinjeni popis uzima u obzir zalihe artikala na kritičnim granicama. Ovaj prijedlog narudžbe je idealan alat za stvaranje vaše nabave.