Upravljanje narudžbama


Jasna obrada narudžbi
Svaka narudžba biti će jasno, jednostavno i nezavisno obrađena. Nema razlike između Internet narudžbe ili narudžbe koja je napravljena u LogiVert Back Office-u. Stoga, sve narudžbe biti će ispraćene i obrađene sve do plaćanja računa.

Slanje potvrde o narudžbi
Svaka naredba može biti lako ispraćena. Bilo da narudžba pristigne putem Interneta ili da je napravljena  u LogiVert Back Office-u, obrada je ista. Ako je kupac napravio narudžbu putem Interneta, automatski će dobiti potvrdu na svoju email adresu. Narudžbe koje su napravljenje izravno u Back Office-u, mogu također biti poslane na email kupca. Dakle, možete izravno iz programa poslati e-mail i / ili ih ispisati na pisač.


Ispis liste narudžbi
LogiVert  Back-office možete ispisati listu narudžbi za isporuku. Pomoću pripremne liste (s osvrtom na mjesto) narudžbe se pripremaju za isporuku. Nakon toga za njih se izdaje račun/faktura.


Otpremnica
Back Office može ispisati Otpremnicu koja može biti u prilogu narudžbe. Moći ćete također podesiti otpremnicu da služi, u slučaju potrebe, kao povratnica.

Ispis naljepnica za slanje
Želite uštedjeti vrijeme u pripremi pošiljki za isporuku. Dymo naljepnice mogu se kombinirati s LogiVert Back-Office-om. Ova kombinacija omogućuje ispis naljepnica za slanje izravno iz našeg programa i nema nikakve potrebe za  copy / paste u druge programe.


Automatsko kreiranje računa/faktura
Često se događa, u slučaju on-line prodaje, da klijenti izvrše uplatu prije isporuke. Budući da se kontrola naplate vrši prije obrade narudžbe, za prihvaćene narudžbe moguće je izdavanje računa. Računi i narudžbe će uvijek biti povezani u LogiVert Back-Office-u.

Razmjena podataka s dostavnim službama (brza pošta)
LogiVert je predvidio i omogućio procedure za razmjenu podataka s drugim aplikacijama. Na primjer, uz suglasnost kirirske službe koja za vas vrši dostavu, možete integrati podatke u njihov softver i na taj način vršiti nadzor i stanje isporučenih pošiljki.

Povezivanje s računovodstvenim softverima
Iz upravljačke ploče LogiVert softvera moguće je vršiti integraciju s vašim ostalim projektima. LogiVert pruža nekoliko načina razmjene podataka s računovodstvenim softverima. Otvorena struktura podataka će vam omogućiti jednostavnu razmjenu podataka s drugim aplikacijama, a može se vršiti automatski s unaprijed zadanim shemama ili ručno.